Doorkeeper

Past Events

2015

Wed
Oct
07
4F, 2-24-3 Minami-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo Ikebukuro Rental Space
Thu
Jul
02
6-10-11, Minami Aoyama Minato-ku, Tokyo Wesley Center @Omotesando
Fri
Apr
10
Tsukiji Hongan-ji 3-15-1 Tsukiji, Chuo, Tokyo 104-8435 Honganji Temple
Thu
Mar
26
1-3-5 Kabuki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo Room 6, Cafe Renoir - Shinjuku Kuyakusho-yoko
Fri
Feb
06
6-10-11, Minami Aoyama Minato-ku, Tokyo 107-0062 Japan Wesley Center
Sun
Jan
25
東京都港区芝浦3-15-4 Shibaura House

2014

Fri
Nov
28
6-10-11 Minami Aoyama Minato-ku, Tokyo 107-0062 Wesley Center
Fri
Oct
03
3-15-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-8435 Tsukiji Hongan-ji Temple
Thu
Jun
26
Tsukiji Hongwanji Buddhist Temple 3-15-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-8435 Hongwanji Temple Banquet Room
Fri
Apr
18
6-10-11, Minami Aoyama Minato-ku, Tokyo 107-0062 Japan 〒107-0062 東京都港区南青山6-10-11 Wesley Center